Cvrkut prskanja Chromea inertnog plina

- May 10, 2017-

Cvrkut sputteringa Chromea

1) načelo ciljanja Chromeovog raspršivanja:

Umjereno ortorombsko magnetsko polje i električno polje se primjenjuju između cilja prskanja (katode) i anode, a potreban inertni plin (obično Ar plin) se napuni u komori visokog vakuuma. Stalni magnet tvori 250 do 350 na površini Gaussovog magnetskog polja ciljnog materijala, s električnim poljem visokog napona sastavljenom od ortogonalnog elektromagnetskog polja. Pod djelovanjem električnog polja, Ar plin je ioniziran u pozitivne ione i elektrone, cilj je dodan s određenim negativnim visokim tlakom, elektrone emitirane od cilja su pogođene magnetskim poljem i vjerojatnost ionizacije radnog plina raste , Tvoreći plazmu visoke gustoće u blizini katodnog tijela, Arione u ulozi Lorentzove sile kako bi se ubrzao let na ciljnu površinu, pri brzom bombardiranju ciljne površine, tako da prskanje atoma cilja slijedi Načelo pretvorbe zamaha s visokom kinetičkom energijom iz ciljanog leta. Supstrat je pohranjen i odložen. Magnetron sputtering je općenito podijeljen u dvije vrste: DC sputtering i RF sputtering, DC prskanje uređaj koji je jednostavan u principu, u prskanje metala, brzina je također brz. Korištenje RF sputtering je opsežnije, osim sputtering vodljivi materijal, ali i sputtering ne-vodljivi materijali, ali također može biti reaktivna sputtering priprema oksida, nitrida i karbida i drugih spojeva. Ako frekvencija radiofrekvencije nakon mikrovalne raspršivanja plazme, a sada, uobičajeno upotrebljavana elektronska ciklotronna rezonanca (ECR), vrši mikrovalnu plazma raspršivanje.

2) ciljane vrste raspršivanja Chromea:

Meta za premazivanje metalnog prskalica, cilindri za prevlačenje legure, keramički sputtering ciljni cilj, boridni keramički cilj prskanja, karbidni keramički sputter meta, fluoridni keramički cilj prskanja, nitridna keramička prskanje Cilj, oksidni keramički cilj, selenidni keramički sputtering target, silicidni keramički sputtering target, sulfid Cilindarski keramički cilj (Cr-SiO), indium fosfidni cilj (InP), cilj olovnog arsenida (PbAs), indium arsenidni cilj (InAs).