Metoda sputtering metala se uglavnom koristi u elektronici i informacijskoj industriji

- Jun 22, 2017-

Metalni cilj prskanja se uglavnom koristi u elektronici i informacijskoj industriji, kao što su integrirani krugovi, pohrana podataka, zaslon s tekućim kristalima, laserska memorija, elektronički kontrolni uređaji i sl.; Također se može koristiti u području staklenog premaza; Također se mogu koristiti u materijalima otpornim na habanje, korozije, visokokvalitetnih ukrasnih zaliha i drugih industrija.

Razvrstavanje ciljeva raspršivanja

Prema obliku može se podijeliti na dugo ciljanje, kvadratni cilj, okrugli cilj, oblikovan cilj

Prema sastavu može se podijeliti u metalni cilj, cilj legure, cilj keramičke spoj

Prema primjeni različitih je podijeljena na poluvodički vezane keramičke meta, snimanje srednje keramičke metode, prikazani keramički cilj, supravodljivi keramički cilj i giant magnetoresistance keramički cilj

Prema polju primjene, podijeljen je na mikroelektronički cilj, cilj magnetskog snimanja, cilj optičkog diska, cilj metala plemenitih metalnih metala, cilj otpora tankog filma, metoda vodljivog filma, površinski modificirani cilj, masivni cilj, cilj dekorativnog sloja, , Cilj paketa, drugi cilj

Magnetron sputtering princip: u cilju prskanja (katoda) i anoda između ortogonalnog magnetskog polja i električnog polja, u visokotlačnom komoru ispunjenom potrebnim inertnim plinom (obično Ar plinom), permanentnim magnetom u ciljnoj površini. Materijal za stvaranje magnetskog polja od 250 ~ 350 Gauss, s visokonaponskim električnim poljem sastavljenim od ortogonalnog elektromagnetskog polja. Pod djelovanjem električnog polja, Ar ionizacija plina u pozitivne ione i elektrone, Metal sputtering cilja cilj je dodan s određenim negativnim tlakom, elektrona emitiran iz cilja su pogođeni magnetskim poljem i ionizacije vjerojatnosti radnog plina Povećava se stvaranje plazme visoke gustoće u blizini katodnog tijela, Arione u ulozi Lorentzove sile kako bi se ubrzao let na ciljnu površinu, pri visokoj brzini bombardiranja ciljne površine, tako da prskanje atoma cilja slijedi Načelo pretvorbe momenata s visokom kinetičkom energijom iz ciljne letke Supstrat se taloži i odlaže. Magnetron sputtering je općenito podijeljen u dvije vrste: prigušno sputtering i RF sputtering, koji pritom sputtering opreme je jednostavan u principu, u prskanje metala, brzina je također brz. Korištenje RF sputtering je opsežniji, metala sputtering cilj osim sputtering vodljivi materijal, ali i sputtering ne-vodljivi materijali, a Odjel reaktivnog prskanje pripremu oksida, nitrida i karbida i drugih spojeva. Ako se RF frekvencija povećava nakon što postane mikrovalna plazma raspršivanje, uobičajeno se koristi elektronska ciklotronna rezonancija (ECR) mikrovalna plazma raspršivanje.