Planarni ciljevi prskanja

- Dec 07, 2017-


Haohai Metal nudi planarne prskalice s najkvalitetnijim materijalima od titana, cirkonija, kroma, niobija, tantala, molibdena, aluminija, hafnija, silicija, titanovog aluminija, nikal kroma, aluminijskog silicija, cinkovog lima i NbOx itd., U obliku monolitnog, vezanje, metodom rastaljenog, HIP i sl.