Titan sputtering cilj je pripremljen od film materijala

- May 10, 2017-

Titan sputtering cilj

Zahtjevi za ciljanost titanijskog raspršivanja su veći od onih u industriji tradicionalnih materijala. Opći zahtjevi kao što su veličina, ravnost, čistoća, sadržaj nečistoća, gustoća, N / O / C / S, veličina zrna i kontrola kvarova; Veći zahtjevi ili posebni zahtjevi uključuju: hrapavost površine, otpornost, uniformnost veličine zrna, sastavnost i organizacijsku uniformnost, sadržaj i veličina stranih tvari (oksida), propusnost, ultra-gustoća i ultrafini zrna i tako dalje. Magnetron sputtering je novi tip fizičke parne prevlake koja koristi elektronske oružje za elektronički emitirati i usredotočiti se na materijal koji je stavljen tako da sputtered atomi slijede princip pretvorbe zamahom s višom kinetičkom energijom od materijala Fly do podloge deponiranog filma. Ova vrsta zlatnog materijala naziva se titan sputtering cilj. Titanski prskanje metala, legure, keramike, borida i tako dalje.

Titan sputtering cilj Osnovne informacije

Magnetron sputtering premaz je novi tip fizikalnog taloženja, 2013 isparavanje metode premazivanja, mnoge njegove prednosti su prilično očite. Kao razvijeniji tehnologija razvijen je magnetron sputtering u mnogim područjima.

Titanska sputtering ciljna tehnologija

Sputtering je jedna od glavnih tehnika pripreme materijala tankog filma. Koristi ion generiran izvorom iona da se ubrza agregacija u vakuumu kako bi se formirao ionski snop velike brzine, bombardirao čvrstu površinu, izmijenio kinetičku energiju iona i čvrste površinske atome, tako da čvrsta površina atoma daleko od krute tvari i pohranjena Na površini supstrata, bombardiranje krute tvari je sputtering metoda taloženja tankog filma sirovina, poznatog kao titan sputtering target. Na integriranim poluvodičkim krugovima, medijima za snimanje, ravnim zaslonom i površinskim prevlačenjem obradaka široko se koriste različite vrste tankih materijala.